Sistemi Akademik

KURRIKULA

Shkolla Wilson punon me plane dhe programe të Ministrisë së Arsimit dhe të Shkencës. Duke shfrytëzuar çdo mundësi për qasje të reja, zhvillohen lendë plus në përshtatje me grupmoshat dhe interesat e nxenësve.

Metodologjia jonë e mësimdhënies ka në qendër nxënësin:

  •  Zhvillimi i mendimit kritik gjatë leximit dhe shkrimit.
  • Zgjidhja e problemeve.
  • Të nxënit me projekte. etj.

më shumë»

MIRËSEVINI

Të nderuar prindër!

Si çdo vit, pushimet verore vijnë më shpejt nga ç'e mendojmë si për ju si për fëmijët tuaj. Shkolla Wilson ju ofron mënyrën më të mirë për fëmijët tuaj, për t'i kaluar këto pushime.

Përvoja disavjeçare e organizimit të kampit veror na ka ndihmuar të gjejmë mënyra për t'u ofruar femijëve argëtim, edukim e siguri.

më shumë»

Regjistrimet

APLIKO!

Kërkojmë nxënës që vlerësojnë mundësinë, që përqafojnë sfidat dhe që janë gati të japin ndihmesën e tyre pozitive në komunitetin tonë shumë miqësor. Procesi i aplikimit fillon me një letër interesi (kërkesë) që i interesuari e dërgon me postë ose email. Me konfirmimin e marrjes, Shkolla ju udhëzon për hapat e mëtejshëm.

Regjistrimet

Aktivitete

GALERI

summer activity

Zbulo larminë e aktiviteteve që kryhen gjatë shkollës së verës nëpërmjet galerisë së fotove.